CZ
Katalog bude zpřístupněn dne 22. 3. 2024 i-Katalog předchozího ročníku

Techagro

Techagro

7. - 11. 4. 2024

Profil

TECHAGRO patří mezi tři největší zemědělské veletrhy v Evropě a je nejvýznamnější středoevropskou prezentací trendů v zemědělství – digitálních technologií, precizního zemědělství, chytrého zemědělství nebo využití navigačních systémů. Každý ročník navštěvuje 130 tisíc návštěvníků, převážně zemědělců z oblasti rostlinné výroby, lesníků a dalších odborníků. Nejvíce návštěvníků přijíždí na brněnské výstaviště z České republiky, Slovenska a Rakouska. Významná část návštěvníků veletrhu TECHAGRO má rozhodovací pravomoci. V roce 2024 se TECHAGRO bude konat společně s lesnickým a mysliveckým veletrhem SILVA REGINA a s veletrhem obnovitelných zdrojů energie v lesnictví a zemědělství BIOMASA. Novinkou aktuálního ročníku bude speciální prostor vyhrazený digitalizaci v zemědělství a doprovodný program zaměřený na toto téma.

Obory zastoupené na veletrhu

 • 01 Traktory
 • 01.01 Kolové traktory
 • 01.02 Pásové traktory
 • 01.03 Speciální traktory
 • 01.99 Traktory jiné
 • 02 Malá zemědělská mechanizace
 • 02.01 Dvojosé malotraktory
 • 02.02 Jednoosé malotraktory
 • 02.03 Nářadí k malotraktorům
 • 02.04 Ruční a nesené nářadí s motorickým pohonem
 • 02.05 Sekačky na vysokou trávu
 • 02.99 Malá zemědělská mechanizace jiná
 • 03 Stroje na obdělávání a zpracování půdy
 • 03.01 Pluhy
 • 03.02 Kultivátory
 • 03.03 Kombinované stroje na zpracování a úpravu půdy
 • 03.04 Hrudořezy
 • 03.05 Stroje na sběr kamenů
 • 03.06 Stroje na meziřádkové zpracování půdy
 • 03.99 Stroje na obdělávání a zpracování půdy jiné
 • 04 Secí stroje
 • 04.01 Secí stroje univerzální
 • 04.02 Secí stroje pro přesné setí
 • 04.03 Kombinované secí stroje
 • 04.99 Secí stroje ostatní
 • 05 Sázecí stroje
 • 05.01 Sazeče brambor
 • 05.02 Sazeče zeleniny
 • 05.99 Sázecí stroje jiné
 • 06 Stroje na hnojení
 • 06.01 Rozmetadla hnoje a kompostů
 • 06.02 Rozmetadla průmyslových hnojiv
 • 06.03 Stroje na močůvkování (fekální vozy)
 • 06.99 Stroje na hnojení jiné
 • 07 Stroje a zařízení na ochranu rostlin
 • 07.01 Postřikovače, rosiče a zmlžovače
 • 07.02 Poprašovače
 • 07.03 Kombinované stroje na ochranu rostlin
 • 07.99 Stroje a zařízení na ochranu rostlin jiné
 • 08 Závlahové systémy
 • 08.01 Stacionární závlahové systémy
 • 08.02 Mobilní závlahové systémy
 • 08.03 Prvky závlahových systémů
 • 08.99 Závlahové systémy jiné
 • 09 Stroje pro sklizeň pícnin
 • 09.01 Žací stroje
 • 09.02 Žací mačkače
 • 09.03 Obraceče, shrnovače a pohrabovače
 • 09.04 Sběrací vozy
 • 09.05 Sběrací lisy
 • 09.06 Sklízecí řezačky
 • 09.07 Žací stroje a zařízení na úpravu parků
 • 09.99 Stroje pro sklizeň pícnin jiné
 • 10 Stroje a zařízení pro sklizeň obilovin, olejnin a luskovin
 • 10.01 Sklízecí mlátičky
 • 10.02 Adaptéry sklízecích mlátiček
 • 10.03 Sklízeče kukuřice
 • 10.99 Stroje a zařízení pro sklizeň obilovin, olejnin a luskovin jiné
 • 11 Stroje pro sklizeň okopanin
 • 11.01 Rozbíječe natě
 • 11.02 Vyorávače brambor
 • 11.03 Sklízeče brambor
 • 11.04 Stroje pro sklizeň chrástu
 • 11.05 Stroje pro sklizeň bulev
 • 11.06 Kombinované sklízeče cukrovky
 • 11.99 Stroje pro sklizeň okopanin jiné
 • 12 Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň speciálních plodin
 • 12.01 Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň lnu a konopí
 • 12.02 Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň chmele
 • 12.03 Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň tabáku
 • 12.04 Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň léčivých rostlin
 • 12.05 Stroje a zařízení pro pěstování rostlin ve sklenících
 • 12.99 Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň speciálních plodin
 • 13 Stroje a zařízení pro ovocnářství a zelinářství
 • 13.01 Česače plošinové
 • 13.02 Setřasače a sklízeče ovoce
 • 13.03 Stroje a zařízení na stříhání, tvarování, drcení a odkliz větví
 • 13.04 Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň zeleniny
 • 13.99 Stroje a zařízení pro ovocnářství a zelinářství jiné
 • 14 Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň vinné révy
 • 14.01 Stroje a materiál pro vinařské školky
 • 14.02 Stroje a zařízení k výsadbě a pěstování vinic
 • 14.03 Stroje na obdělávání půdy ve vinicích
 • 14.04 Stroje pro sklizeň hroznů
 • 14.05 Zařízení na manipulaci a přepravu hroznů
 • 14.06 Mechanizace, pomůcky a drobný materiál pro práci ve vinohradech
 • 14.99 Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň vinné révy jiné
 • 15 Stroje dopravní a manipulační
 • 15.01 Nakladače
 • 15.02 Kontejnery
 • 15.03 Přívěsy a návěsy
 • 15.04 Účelové zemědělské nástavby k automobilům
 • 15.05 Dopravníky
 • 15.06 Zásobníky, cisterny a nádrže
 • 15.07 Stroje pro paletizaci
 • 15.99 Stroje dopravní a manipulační jiné
 • 16 Stroje a zařízení pro posklizňovou úpravu, zpracování, konzervaci a skladování úrody
 • 16.01 Stroje na třídění, rozdružování a čištění zemědělských plodin
 • 16.02 Stroje a zařízení pro posklizňové zpracování plodin
 • 16.03 Stroje a zařízení pro úpravu osiv a sadby
 • 16.04 Zařízení na moření osiv
 • 16.05 Stroje a zařízení pro sušení a dosoušení
 • 16.06 Technologická zařízení pro zpracování olejnatých semen a olejů
 • 16.07 Stroje a zařízení pro dávkování, míchání a granulování krmiv
 • 16.08 Zařízení a příslušenství pro přípravu a zpracování siláže
 • 16.09 Sila a jejich zařízení
 • 16.10 Zemědělské stavby
 • 16.11 Zařízení pro tvorbu řízené atmosféry
 • 16.99 Stroje a zařízení pro posklizňovou úpravu, konzervaci a skladování jiné
 • 17 Komunální technika
 • 17.01 Stroje a zařízení pro údržbu veřejné zeleně
 • 17.02 Mulčovače
 • 17.03 Zametací technika
 • 17.04 Kropicí vozy
 • 17.05 Sněhové pluhy, sněhové frézy
 • 17.06 Sypače, sypací nástavby
 • 17.99 Komunální technika jiná
 • 18 Stroje a zařízení na zpracování odpadů (neenergetické) v zemědělství
 • 18.01 Stroje a zařízení pro kafilérie
 • 18.02 Pece pro likvidaci biologického odpadu
 • 18.03 Čističky odpadních vod
 • 18.04 Čističky odpadních vod kontaminovaných ropnými látkami
 • 18.05 Čističky odpadních vod z živočišné výroby
 • 18.06 Stroje a zařízení pro odkliz a zpracování chlévské mrvy a tekutých výkalů
 • 18.07 Stroje a zařízení pro kompostárny
 • 18.08 Frézy na pařezy v zemědělství
 • 18.99 Stroje a zařízení na zpracování odpadů (neenergetické) v zemědělství jiné
 • 19 Prvky a agregáty zemědělských strojů a traktorů
 • 19.01 Hydraulické prvky
 • 19.02 Pneumatické prvky
 • 19.03 Mazací systémy
 • 19.04 Elektronika
 • 19.05 Spojky
 • 19.06 Převodovky
 • 19.07 Kloubové hřídele
 • 19.08 Nápravy
 • 19.09 Kola, pneumatiky
 • 19.10 Spojovací a závěsné systémy
 • 19.11 Motory
 • 19.12 Ložiska pro zemědělskou techniku
 • 19.13 Stroje a zařízení pro provozní péči o stroje v zemědělství
 • 19.14 Sedačky
 • 19.15 Pružiny
 • 19.16 Prvky hnacích a žacích agregátů
 • 19.99 Prvky a agregáty zemědělských strojů a traktorů jiné
 • 20 Měřicí, diagnostická, laboratorní a automatizační technika
 • 20.01 Váhy a vážicí systémy
 • 20.02 Měřicí přístroje
 • 20.03 Diagnostické přístroje
 • 20.04 Laboratorní technika pro zemědělství
 • 20.05 Řídicí systémy
 • 20.06 Přístroje a zařízení pro precizní zemědělství
 • 20.99 Měřicí, diagnostická, laboratorní a automatizační technika jiná
 • 21 Osivo, sadba, agrochemie
 • 21.01 Osivo
 • 21.02 Sadba
 • 21.03 Hnojiva
 • 21.04 Pesticidy
 • 21.05 Pomocné půdní látky
 • 21.06 Pomocné rostlinné přípravky
 • 21.99 Agrochemické prostředky jiné
 • 22 Provozní prostředky a materiály
 • 22.01 Maziva a paliva
 • 22.02 Textilie, tkaniny, síťoviny, úplety
 • 22.03 Fólie
 • 22.04 Pytle, vaky
 • 22.05 Obalový materiál
 • 22.06 Motouzy, popruhy
 • 22.07 Dráty, pletivo
 • 22.08 Ochranné prostředky a oděvy
 • 22.99 Provozní prostředky a materiály jiné
 • 23 Služby a vzdělávání pro zemědělství
 • 23.01 Informatika, poradenství
 • 23.02 Odborná literatura
 • 23.03 Financování, leasing
 • 23.04 Pojištění
 • 23.05 Hardware
 • 23.06 Software
 • 23.07 Zkušebnictví a testování zemědělských strojů
 • 23.08 Servis a opravy zemědělských strojů
 • 23.09 Prodej a servis použitých zemědělských strojů
 • 23.10 Svazy, asociace, státní správa v zemědělství
 • 23.11 Školství a vzdělávání v oboru zemědělství
 • 23.99 Služby a vzdělávání pro zemědělství jiné
 • 24 Šlechtitelská mechanizace
 • 24.01 Parcelní stroje
 • 24.02 Laboratorní technika pro šlechtitele
 • 24.99 Šlechtitelská mechanizace jiná
 • 25 Včelařství
 • 25.01 Zařízení a potřeby pro včelaře
 • 25.02 Včelařské produkty
 • 25.99 Ostatní
 • 26 Různé
 • 26.01 Modely zemědělských strojů
 • 26.02 Hračky
 • 26.99 Ostatní

Základní údaje

Název:
Techagro

Datum konání:
7. - 11. 4. 2024

Místo konání:
Brno - výstaviště

Pořadatel:
Veletrhy Brno, a.s.

Webové stránky:
https://www.bvv.cz/techagro/profil-akce