Základní údaje

SVAZ VÝROBCŮ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Address:
Říční 2269/1D
568 02, Svitavy
Czech Republic
ID.NO.: 15034160
Phone: +420-461563211
Location:PAV V / 082

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 95.04 Associations