Základní údaje

Společenstvo dřevozpracujících podniků v České republice, z.s.

Adresse:
Vančurova 7
586 01, Jihlava
Tschechische Republik
ID-Nr.: 60045485
Telefon: +420-567308891
Standort:PAV V / 081

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 95.04 Associations