Základní údaje

Společenstvo dřevozpracujících podniků v České republice, z.s.

Address:
Vančurova 7
586 01, Jihlava
Czech Republic
ID.NO.: 60045485
Phone: +420-567308891
Location:PAV V / 081

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 95.04 Associations