Základní údaje

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze

Address:
Kamýcká 1176
165 21, Praha 6 - Suchdol
Czech Republic
ID.NO.: 60460709
Phone:
Location:PAV A2 / 007

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu