Základní údaje

Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví

Address:
Zemědělská 3
613 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-604835850
Location:PAV A2 / 006

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories