Základní údaje

ADAMIK Company, s.r.o.

Address:
Paříková 910/9
190 00, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 26845318
Phone: +420-558535978
Location:PAV V / 042

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu