NÁHLED VYSTAVOVATELE PRO ONLINE KATALOG

SALIMATECH

7. - 9. 2. 2023

Pro tisk
Pro online katalog
Profil
Čistíme, upravujeme a recyklujeme vodu pro průmyslové podniky, obce a města.
Produkty (2)
Membránová úpravna vody AMAYA
Obor: 16.02.26 - Zařízení pro úpravu vody v potravinářském průmyslu
Mikrobublinná flotace MiFlo
Obor: 16.02.27 - Zařízení pro zpracování odpadů v potravinářském průmyslu
Značky (1)
ENVI-PUR
Obor: 16.02.26 - Zařízení pro úpravu vody v potravinářském průmyslu
Obory (2)
16.02.26 - Zařízení pro úpravu vody v potravinářském průmyslu
Společnost ENVI-PUR, s.ro. je česká rodinná společnost, která již více jak 25 let pomáhá svým klientům s hospodařením s vodou. Od počáteční éry, kdy společnost začala vyrábět domovní čistírny odpadních vod, se její portfolio rozšířilo o další obory, a tak v současnosti se svými 160 zaměstnanci, vyrábí a realizuje obecní a průmyslové čistírny odpadních vod, úpravny vody pro obce a města, provádíme vodní audity ve výrobních společnostech. Spousta firem nemá správné povědomí o tom, jak s vodou hospodaří a jak velké mohou být úspory, když najdete to správné řešení. Disponujeme 12 ti pilotními jednotkami, které ověřují navrženou technologii a řešení v reálných podmínkách, disponujeme moderní laboratoří a těmi nejnovějšími technologiemi. Těšíme se na návštěvu na našem stánku. Pavilon V, stánek 078.
16.02.27 - Zařízení pro zpracování odpadů v potravinářském průmyslu
Zastoupené firmy (0)

ENVI-PUR, s.r.o.

Adresa:
Na Vlčovce 13/4
160 00 Praha 6
Česká republika
IČO:
25166077
Telefon:
+420-381203211
+420-731629777
Umístění:
PAV V / 078
Veletrh:
SALIMATECH

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.

Profil

Čistíme, upravujeme a recyklujeme vodu pro průmyslové podniky, obce a města.

Produkty vystavovatele

Membránová úpravna vody AMAYA

Membránová úpravna vody AMAYA představuje spolehlivou bariéru pro odstranění pevných mikročástic, zákalu a mikroorganismů ze surové vody.<br /> <br /> Výhody membránové úpravny AMAYA<br /> - Vysoká účinnost při odstraňování organických látek, barvy, zákalu, mikroorganizmů a virů.<br /> - Vhodné pro povrchové i podzemní zdroje vody.<br /> - Nízká spotřeba prací vody (0,5-1%) a elektrické energie 0,1 kWh/m³.<br /> - Snadné odstavení zařízení a opětovné zprovoznění bez nutnosti konzervace membrány.<br /> - Automaticky reaguje na změnu kvality surové vody.<br /> - Efektivní předčištění pro reverzní osmózu a nanofiltraci.<br /> - Vysoká životnost zařízení, které je kompaktní a robustní.<br /> - Možná integrace sorpčního stupně.

16.02.26 Zařízení pro úpravu vody v potravinářském průmyslu

Mikrobublinná flotace MiFlo

Zařízení MiFlo je určeno především k čištění průmyslových odpadních vod.<br /> <br /> Mikrobublinná flotace je separační proces, založený na vynášení znečištění mikrobublinami vzduchu k hladině. Mikrobubliny vzduchu jsou ve vodě přímo vytvářeny pomocí rotujících keramických membránových disků MicroGas™. Membránové disky v kontaktní zóně vytvářejí tzv. bílou vodu, tedy směs vody a mikrobublinek vzduchu, které v kontaktní a následně v separační zóně vynášejí znečištění k hladině. Na konci separační zóny se ode dna odtahuje vyčištěná voda a z hladiny je mechanicky stírána plovoucí vrstva nečistot.<br /> <br /> Nabízíme konzultace, technologický audit, laboratorní a poloprovozní testy na modelovém zařízení přímo na místě za účelem správného návrhu plnohodnotného zařízení. Výsledkem je dodávka kompletní technologie flotace včetně příslušenství a řídicího systému dle potřeb zákazníka. Mikrobublinný generátor lze instalovat i do stávajících flotačních jednotek DAF a tím proces optimalizovat.

16.02.27 Zařízení pro zpracování odpadů v potravinářském průmyslu

Značky vystavovatele

ENVI-PUR

www.envi-pur.cz

16.02.26 Zařízení pro úpravu vody v potravinářském průmyslu

Obory vystavovatele

Obor: 16.02.26

Zařízení pro úpravu vody v potravinářském průmyslu

Společnost ENVI-PUR, s.ro. je česká rodinná společnost, která již více jak 25 let pomáhá svým klientům s hospodařením s vodou. Od počáteční éry, kdy společnost začala vyrábět domovní čistírny odpadních vod, se její portfolio rozšířilo o další obory, a tak v současnosti se svými 160 zaměstnanci, vyrábí a realizuje obecní a průmyslové čistírny odpadních vod, úpravny vody pro obce a města, provádíme vodní audity ve výrobních společnostech. Spousta firem nemá správné povědomí o tom, jak s vodou hospodaří a jak velké mohou být úspory, když najdete to správné řešení. <br /> Disponujeme 12 ti pilotními jednotkami, které ověřují navrženou technologii a řešení v reálných podmínkách, disponujeme moderní laboratoří a těmi nejnovějšími technologiemi.<br /> Těšíme se na návštěvu na našem stánku. Pavilon V, stánek 078.