Konkrétní stánek v pavilonu

Urbis 2020

Länder und Regionen
Flächen
Messen

Produktkategorie THE GOVERNMENT FOR SMART CITIES (E-GOV)

Adam Pajgrt

Adam Pajgrt se na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy jako specialista ...

  • Produktkategorie: 10 THE GOVERNMENT FOR SMART CITIES (E-GOV)
PAV E-I / 025 Vertreten durch die Firma Veletrhy Brno, a.s.

David Koppitz

David Koppitz je absolventem Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v ...

  • Produktkategorie: 10 THE GOVERNMENT FOR SMART CITIES (E-GOV)
PAV E-I / 025 Vertreten durch die Firma Veletrhy Brno, a.s.

David Škorňa

David Škorňa je absolventem Fakulty ekonomické, Vysoká škola báňská - Technická ...

  • Produktkategorie: 10 THE GOVERNMENT FOR SMART CITIES (E-GOV)
PAV E-I / 025 Vertreten durch die Firma Veletrhy Brno, a.s.

doc. Ing. Tomáš Apeltauer, Ph.D.

Tomáš Apeltauer absolvoval v roce 2003 obor Teoretická fyzika a astrofyzika na ...

  • Produktkategorie: 10 THE GOVERNMENT FOR SMART CITIES (E-GOV)
PAV E-I / 025 Vertreten durch die Firma Veletrhy Brno, a.s.

František Kubeš

od 7/2019 Magistrát města Brna, vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce ...

  • Produktkategorie: 10 THE GOVERNMENT FOR SMART CITIES (E-GOV)
PAV E-I / 025 Vertreten durch die Firma Veletrhy Brno, a.s.

Front-end system

Jedinečné systémové vybavení klientských center v komunální sféře. Front-end systém ...

  • Produktkategorie: 10 THE GOVERNMENT FOR SMART CITIES (E-GOV)
PAV E-I / 020 Vertreten durch die Firma e-Point communications, s.r.o.

Georg Houben

  • Produktkategorie: 10 THE GOVERNMENT FOR SMART CITIES (E-GOV)
PAV E-I / 025 Vertreten durch die Firma Veletrhy Brno, a.s.

Graham ColClough

  • Produktkategorie: 10 THE GOVERNMENT FOR SMART CITIES (E-GOV)
PAV E-I / 025 Vertreten durch die Firma Veletrhy Brno, a.s.

Han Vandevyvere

  • Produktkategorie: 10 THE GOVERNMENT FOR SMART CITIES (E-GOV)
PAV E-I / 025 Vertreten durch die Firma Veletrhy Brno, a.s.

Ing. Jakub Kožnárek

Jakub Kožnárek je generálním ředitelem společnosti Brněnské vodárny a kanalizace ...

  • Produktkategorie: 10 THE GOVERNMENT FOR SMART CITIES (E-GOV)
PAV E-I / 025 Vertreten durch die Firma Veletrhy Brno, a.s.
1 - 10 z 43

Bevorzugt

Besuchte

Bisher wurden keine Unternehmen als bevorzugt markiert

Es wurde keine Firma besucht

Über die Messe

2. - 3. 9. 2020 Urbis