Základní údaje

Tectronik s.r.o.

Adresa:
Zeyerova 7
616 00, Brno
Česká republika
IČO: 28971167
Telefon: +420-776264914
Adresa:
Kroftova 45
616 00, Brno
Česká republika
Telefon: +420-776264914
Umístění:PAV E-I / 018

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Společnost Tectronik s.r.o. se zabývá vývojem SW již od roku 2009. Mezi naše produkty patří i aplikace typu Smart City a to zejména aplikace MojePopelnice zajišťující evidenci a přehled o svezených odpadních nádobách v rámci obcí. Dále je v našem portfóliu aplikace pro možnost hlášení problémů (závad) na území města nebo obce pomocí mobilní nebo webové aplikace a následně procesování a řešení těchto hlášení v rámci administrace aplikace. V neposlední řadě je to například aplikace pro evidenci a upozorňování na blokové čištění na území města nebo obce.

Produkty vystavovatele

MojePopelnice

MojePopelnice

Aplikace MojePopelnice je určena pro evidenci domácností (stanovišť), obyvatel, typů odpadů, vydaných nádob, informací o svozech a nejrůznější přehledy. Jsme schopni dodat i HW v podobě ručních čteček čárových / QR kódů nebo RFID čipů nebo zabezpečit čtecí zařízení na svozovém vozidle. Ve spolupráci s partnerskou společností také zajišťujeme konzultace, poradenství a propagaci v rámci oblasti odpadového hospodářství.

Obory vystavovatele

Obor: 10.01 Veřejná správa a občan (G2C)

V rámci veřejné správy provozujeme aplikaci pro hlášení závad na území města / obce a jejich následné procesování dotčenými subjekty v administraci aplikace. Dále provozujeme aplikaci pro evidenci a upozorňování na blížící se bloková čištění.

Obor: 18 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Aplikace MojePopelnice je určena pro evidenci domácností (stanovišť), obyvatel, typů odpadů, vydaných nádob, informací o svozech a nejrůznější přehledy. Jsme schopni dodat i HW v podobě ručních čteček čárových / QR kódů nebo RFID čipů nebo zabezpečit čtecí zařízení na svozovém vozidle. Ve spolupráci s partnerskou společností také zajišťujeme konzultace, poradenství a propagaci v rámci oblasti odpadového hospodářství.