CZ

SmartPlan s.r.o.

Adresa:
CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6
Česká republika
IČO:
02474743
Telefon:
+420-776003633
Umístění:
PAV A1 / 030
Veletrh:
Urbis

Firma vystavuje na stánku:

VDT Technology a.s.
Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.

Profil

SmartPlan – řešení dopravy ve městech

SmartPlan je konzultační společnost zaměřená na implementaci konceptu Smart City v souladu s udržitelným rozvojem společnosti. Náš přístup zahrnuje komplexní řešení aktuálních výzev a ohrožení v prostoru hustě obydlených aglomerací.

V současné době jsme vyvinuli unikátní přístup k analýze potřeb veřejně přístupných dobíjecích bodů vycházejících z masivních datových vstupů a kooperace se stakeholdery. Na základě těchto výstupů jsme schopni navrhnout optimální síť přípojných míst tak, aby pokryla aktuální a budoucí očekávanou poptávku po nabíjení, nezatěžovala distribuční soustavu a šetřila veřejný rozpočet.

Další výzvu představuje řešení managementu parkování ve městech. SmartPlan je schopen na základě svých dopravních průzkumů a místních šetření definovat aktuální poptávku a pomoci pasportizace přesně určit nabídku parkovacích míst. Výpočtem deficitu parkovacích míst můžeme městu doporučit optimální strategii k řešení tohoto problému.

Rozsah našich činností pro veřejné subjekty dále zahrnuje: tvorba dopravního digitálního dvojčete, dopravní modelování, dopravní průzkumy, doprava v klidu, parkování v klidu, zpracování Sustainable Urban Mobility Plan a mnohé další.

Obory vystavovatele

Obor: 16

URBANISMUS A PLÁNOVÁNÍ SMART CITY

Rozsah našich činností zahrnuje: tvorba dopravního digitálního dvojčete, dopravní modelování, dopravní průzkumy, doprava v klidu, parkování v klidu, zpracování Sustainable Urban Mobility Plan, zavádění energetického managementu pro certifikaci pro města a obce a mnohé další.

Obor: 22

ENERGIE