Základní údaje

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Adresa:
Na Střílně 1929/8, Bolevec
323 00, Plzeň
Česká republika
IČO: 49196812
Telefon: +420-373303111
Umístění:PAV E-I / 002

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Smart City Polygon představuje technologie Smart city v praxi. V rámci jednoho areálu jsou instalovány ucelené systémy pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, zlepšení ochrany majetku, „chytré parkování“, zvýšení průjezdnosti lokalitou, bezpečnost chodců, ochranu životního prostředí, inteligentní řízení budov a další. V reálném prostředí jsou ihned k dispozici výstupy z celého systému umožňující následnou analýzu. Každá technologie řeší jeden segment života obyvatel města, teprve společně však vytvářejí skutečné Smart City. „Autorem myšlenky prezentace Smart city touto cestou a raelizátorem projektu je společnost OMEXOM GA Energo."

OMEXOM GA Energo s.r.o. patří dlouhodobě k lídrům v oblasti elektromontáží pro výrobce a distributory elektrické energie. Společnost se specializuje především na opravy a výstavbu elektrického vedení všech napěťových hladin – nn, vn, vvn – a výstavbu, rekonstrukce a modernizace rozvoden a transformoven. Své dodávky pokrývá kompletně od projektové přípravy, přes inženýrskou činnost, realizaci až po následný servis. V rámci energetické distribuční i přenosové soustavy vykonává pohotovostní havarijní službu pro liniové stavby. Stavebními kameny firemní politiky jsou kvalita, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí. V tomto duchu je také veden celý profesionální tým společnosti dosahující téměř čtyř set odborníků. Hlavními zákazníky společnosti jsou ČEPS, a.s., skupina ČEZ, E.ON Česká republika, s.r.o., PREdistribuce, a.s., významné výrobní podniky, stavební společnosti, dodavatelé zařízení a staveb pro infrastrukturu, soukromí investoři, města, obce a další. Společnost zahájila činnost v roce 1993, nyní má 16 poboček po celém území ČR a dceřinou společnost OMEXOM Slovensko.

V roce 2015 přistoupila společnost ke značce Omexom patřící do největšího stavebně koncesního holdingu světa – společnosti VINCI. Značka Omexom zahrnuje společnosti věnující se výrobě, distribuci a transformaci elektrické energie. Propojuje 425 obchodních jednotek ve 36 zemích světa.

Obory vystavovatele