Základní údaje

Sensority, s.r.o.

Adresa:
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00, Praha 6
Česká republika
IČO: 06084206
Telefon: +420-602339358
+420-603200444
Umístění:PAV A1 / 018

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Jsme úspěšný start-up zabývající se vývojem IoT zařízení pro Smart City i Průmysl 4.0.
Vytváříme řešení pro Internet věcí od hardware a firmware až po software aplikace a propojení do systémů zákazníka.
Mezi naše produkty patří zařízení pro monitorování naplněnosti odpadních nádob, zařízení pro sledování polohy, zařízení pro průběžné monitorování teploty a stavu ovzduší a dále také zakázková výroba jako například zařízení pro vzdálenou správu průmyslových strojů.

Produkty vystavovatele

Detail produktu:

LocSense

LocSense

Zařízení pro sledování pohybu věcí
Zařízení LocSense monitoruje polohu v nastavitelných intervalech či v souvislosti s pohybem sledovaného objektu.
Přesnost určení polohy závisí na konkrétní potřebě zákazníka od přesného určení polohy pomocí GNSS přes zaměření dle dostupných WiFi sítí až po přibližnou lokaci pomocí triangulace ze sítě.
Zařízení je bezdrátově připojeno do internetu pomocí NB-IoT sítě, přenos dat je šifrován a dále je zpracován v cloudu. Data mohou být dále sdílena s platformou zákazníka nebo zobrazena ve webové aplikaci.

Ostatní produkty vystavovatele:

CardSense

CardSense

Řešení Smart Access nabízí plně automatizovaný přístupový systém pro elektronické zabezpečení nádob na tříděný či směsný odpad, ale i jakýchkoli jiných nádob, jako jsou například nádoby pro posypový materiál.
Celé řešení bylo vyvinuto jednak pro budoucí eliminaci mechanických zámků a s tím spojenou distribuci klíčů, ale také pro další možnosti sledování efektivity třídění odpadů, apod.
Toto řešení se skládá z mechanické a elektronické části zámku, včetně NFC čtečky a webové aplikace pro přidělování a administraci práv k otevírání nádob. Otevření je pak zajištěno přes speciální kartu, klíčenku či mobilní telefon. Zařízení jsou napájena z baterie s výdrží několika let.

ColdSense

ColdSense

Zařízení pro automatické odečty teplot
Zařízení ColdSense v nastavitelných intervalech měří a zaznamenává teplotu a vyhodnocuje, jestli se nachází v uživatelem definovaném rozmezí. Pokud se teplota přiblíží tomuto rozmezí, systém zašle varování, a při jeho překročení spustí alarm.
Zařízení je bezdrátově připojeno do internetu pomocí IoT sítí, přenos dat je šifrován a dále je zpracován a uložen v Cloudu.
Zákazník má k dispozici webovou aplikaci, která umožnuje automaticky přiřadit jednotlivé incidenty k předem definovaným rolím a nabízí všechna potřebná zobrazení a reporty.

DistSense

DistSense

Zařízení pro sledování zaplněnosti kontejnerů na odpady
Zařízení DistSense, v nastavitelných intervalech monitoruje zaplnění kontejnerů na odpady.
Využívá k tomu infračerveného laseru, což umožňuje snížit energetickou náročnost a prodloužit životnost baterie. U laserového paprsku je navíc možné měnit směr a šířku záběru měření. Zařízení je bezdrátově připojeno do internetu pomocí IoT sítí, přenos dat je šifrován a dále je zpracován v cloudu.