Základní údaje

EIP-SCC Marketplace

Adresa:
Kienestrasse 35
70174, Stuttgart
Německo
IČO: 308838809
Telefon: +49-7111234039
Umístění:PAV E-I / 006

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Evropské inovační partnerství v oblasti inteligentních měst a obcí (EIP-SCC) je významným podnikem měnícím se na trhu podporovaným Evropskou komisí, který sdružuje města, průmyslová odvětví, malé a střední podniky, investory, výzkumné pracovníky a další aktéry inteligentních měst.

Produkty vystavovatele