Základní údaje

e-Point communications, s.r.o.

Adresa:
Havlíčkova 392
763 02, Zlín
Česká republika
IČO: 3421571
Telefon: +420-702069793
Umístění:PAV E-I / 020

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Doménou společnosti e-Point communications, s.r.o. jsou zejména komplexní řešení v oblasti samoobslužních technologií s vysokou přidanou hodnotou pro veřejnou správu – úřady a instituce měst i obcí, sportovní areály, wellnes centra, hotely, kluby, ale i firmy.

Samostatné nebo přidružené samoobslužné e-kiosky poskytují široké využití v oblasti podávání informací, rezervace a prodeje zboží a služeb; jako virtuální recepční; ovládají řízení front a vyvolávací systémy; interaktivně komunikují a plní funkci platebního automatu.

V komunální sféře se jedná o jedinečné systémové vybavení klientských center, které umožňuje efektivnější odbavení návštěvníků, jehož výsledkem je rychlejší vyřízení žádosti, zkrácení čekacích dob a celková modernizace chodu úřadů.

Produkty vystavovatele

Elektricky polohovatelný kiosek

Elektricky polohovatelný kiosek

Elektricky polohovatelný kiosek poskytuje jedinečnou možnost moderně a zajímavě prezentovat informace. Díky nastavení sklonu obrazovky kiosku i její výšky umožňuje rychlé přizpůsobení kiosku momentálnímu účelu použití. Od „pracovního stolu“ pro týmovou poradu, přes informační kiosek, až po informační panel s projekcí obsahu pro větší skupinu osob.
Polohování dotykové obrazovky dovoluje bezproblémové použití i pro imobilní občany na vozíčku.
Možnost nastavení sklonu a výšky dotykové obrazovky, stejně jako možnost ovládání imobilními občany, umožňuje uplatnění tohoto kiosku v různých oblastech nasazení. Kiosek lze využít například v muzeích a galeriích ke zpřístupnění digitalizovaných sbírek, ve vstupních prostorách úřadů jako elektronickou a informační tabuli, ale své místo si určitě najde
i v podnikových informačních systémech.
Velkou výhodou je rovněž inteligentní 55“ multidotyková obrazovka s podporou ovládání gesty. Prezentovaný obsah tak může být interaktivní a zahrnovat zajímavé 3D modely či aplikace.

Front-end systém klientského centra

Front-end systém klientského centra

Jedinečné systémové vybavení klientských center v komunální sféře. Front-end systém umožňuje efektivnější odbavení návštěvníků klientských center, jehož výsledkem je rychlejší vyřízení žádosti klienta. Výhodou je větší komfort a vyšší standard služeb při návštěvě klientského centra.
Viditelný je i přínos pracovníkům klientských center, kterým jsou ulehčeny úkony související s organizací pohybu a vyřizováním zákazníků. Výrazně snižuje nároky kladené na manipulaci s hotovostí a úplně odstraňuje zbytečné úkony s tím spojené (vypisování příjmových dokladů, vyúčtování hotovostních plateb, hmotná zodpovědnost atd.). Důsledkem je vyšší efektivita práce při styku s klientem.
Front-end systém klientského centra se skládá ze dvou modulů:
•Modul platebního systému
•Modul vyvolávacího systému
Pracovníci klientského centra mohou ovládat oba systémy jedním společným ovládacím rozhraním například v počítači na přepážce. Společné ovládání obou modulů odstraňuje nutnost přepínání mezi moduly a umožňuje jejich vzájemné propojení.

Wristband Dispenser WBD

Wristband Dispenser WBD

WRISTBAND dispenser WBD800 přináší zcela nové možnosti pro samoobslužný prodej a výdej RFID náramků. Plná automatizace celého prodejního procesu tak umožňuje realizovat nejpokročilejší a nejvýkonnější řešení organizace plateb a vstupů návštěvníků na českém a slovenském trhu.
Jedná se o integrované HW a SW systémové řešení, které lze s vysokým komfortem využít zejména v rámci plaveckých, sportovních a wellness areálů. Své uplatnění najde ale i v jiných oborech podnikání jako je pořádání různých druhů eventů apod.