Základní údaje

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní

Adresse:
Konviktská 20
110 00, Praha 1
Tschechische Republik
ID-Nr.:  
Telefon: +420-224359518
+420-224355094
Standort:PAV A1 / 030

Die Firma befindet sich am Stand:

VDT Technology a.s.

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

dtto

Produktkategorien des Ausstellers