Základní údaje

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní

Adresa:
Konviktská 20
110 00, Praha 1
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-224359518
+420-224355094
Umístění:PAV A1 / 030

Firma vystavuje na stánku:

VDT Technology a.s.

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Fakulta dopravní ČVUT v Praze se aktivně podílí nejen na přípravě nových odborníků pro oblast dopravy, ale především na řešení mnoha projektů spojených s otázkou chytré a především udržitelné mobility, inteligentních dopravních systémů a dalších témat.
V posledních letech patří mezi naše nejvýznamnější aktivity: mezinárodní projekt MAVEN a z místních pak CHYTRÁ EVROPSKÁ. Rolí řešitelského týmu Fakulty dopravní jsou konkrétní klíčové kroky směřující k autonomnímu řízení dopravních systémů, jejich modelaci a testování.
Cílem těchto aktivit je vytvářet podmínky, aby bylo možno postupně zavádět jednotlivé generace autonomních systémů s možností efektivněji reagovat na aktuální poptávku s postupnou eliminací limitovaného lidského činitele.