Základní údaje

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní

Address:
Konviktská 20
110 00, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-224359518
+420-224355094
Location:PAV A1 / 030

Company exhibits at stand:

VDT Technology a.s.

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

dtto

Exhibitor's product categories