Základní údaje

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Adresa:
Líšeňská 33a
636 00, Brno
Česká republika
IČO: 44994575
Telefon: +420-541641711

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i, poskytuje výzkumnou, vývojovou, expertní a servisní činnost v dopravních oborech pro státní i soukromý sektor.
Zabývá se obory, jako jsou bezpečnost silničního provozu, technologie výstavby, údržby, oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury včetně geotechnických aspektů a diagnostiky dopravních staveb.
Dále řeší dopady dopravy a její infrastruktury na životní prostředí, dopravní psychologii, vzdělávání v dopravě, parkovací systémy a mnoho dalšího. Zaměřuje se také na smart mobilitu a nové technologie, jako jsou například autonomní systémy v dopravě.
V letošním roce CDV na svém stánku představí i:
- speciální dron ke kontrole mostních konstrukcí,
- monitorovací vozidlo sloužící k průzkumu parkování,
- nízkonákladové senzory k měření kvality ovzduší,
- jedinečnou emulzi FLAX na ochranu betonu.

Produkty vystavovatele

FLAX - Emulze lněného oleje

FLAX - Emulze lněného oleje

Máte kolem domu zámkovou dlažbu, příjezdovou cestu ke garáži nebo jiný betonový povrch (ploty, zídky, celé parkoviště)? Chcete zabránit vydrolování betonu zapříčiněnému běžným opotřebením a posypovou solí, kterou snadno přivezete třeba na kolech svého auta? Jednoduchou pomocí je ošetření plochy přípravkem FLAX, který výrazně prodlužuje životnost betonových povrchů, a tím tak šetří Vaše peníze. Navíc nezapáchá a impregnace je šetrná jak k životnímu prostředí, tak i k těm, kteří s emulzí pracují.

Kontrola mostních konstrukcí

Kontrola mostních konstrukcí

Kvalitní a dobře fungující mosty jsou nezbytné pro bezpečný provoz na pozemních komunikacích. S pomocí mostních prohlídek lze zachytit případné poruchy na počátku jejich vzniku, díky čemuž mohou být náklady na jejich odstranění daleko nižší než po měsících až letech nekontrolované degradace.

V případě zjištění závažných poruch, může být rozhodnuto o provedení diagnostického průzkumu. Ten by měl také ostatně předcházet každé větší opravě či rekonstrukci mostu. Základním cílem diagnostického průzkumu je nalezení příčin vzniku poruch nebo degradace konstrukce a zjištění jejich vlivu na bezpečnost a dobu životnosti mostu.

CDV při zkoumání stavu mostů využívá akreditované laboratoře, ve které provádí zkoušky betonu, kameniva, malt apod. Dále provádí nedestruktivní zkoušky a měření, která nevyžadují omezení provozu na mostě.

Monitoring parkování

Monitoring parkování

V Centru dopravního výzkumu disponujeme vozidlem se speciálním systémem kamer a softwarem, který:
- čte a zaznamenává registrační značky zaparkovaných vozidel ve dne i v noci,
- rozlišuje tři typy parkování – podélné, kolmé, šikmé,
- zaznamenává GPS polohy snímaných vozidel včetně časové značky,
- přiřazuje bližší informace lokality podle GPS polohy ke každé zaznamenané registrační značce,
- vytváří kontinuální videozáznam z kamer umístěných na střeše vozidla.
Výsledkem monitoringu může být například zjištění počtu elektrických a plug-in hybridních vozidel s registrační značkou obsahující písmena EL v konkrétní ulici. Obci tak usnadníme například rozhodovací proces o potřebě dobíjecích stanic a jejich umístění. Dalším příkladem využití vozidla jsou průzkumy obrátkovosti vozidel parkujících u poliklinik, nemocnic, škol a úřadů. Výstupem je pak informace o tom, kolik vozidel se na daných parkovacích místech vystřídá, jak dlouho tam stojí a jak jsou parkovací místa využita.

Obory vystavovatele