Základní údaje

Brněnské komunikace a.s.

Adresa:
Renneská třída 787/1a
639 00, Brno
Česká republika
IČO: 60733098
Telefon: +420-543210119
+420-543213068
Umístění:PAV A1 / 006

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Společnost Brněnské komunikace a.s. byla založena v r. 1995 a je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je statutární město Brno. Zajišťuje zejména inženýrskou činnost dopravních a pozemních staveb, projekční činnost a majetkoprávní přípravu chystaných staveb, zpracovává prognózy, plány a modely dopravy
Na území města Brna spravuje a udržuje v činnosti světelnou signalizaci na křižovatkách, dopravní značení, dohlíží na stav komunikací a dopravních staveb vč. tunelů. Je také pověřena organizací dopravy v klidu. Neoddělitelnou součástí širokého spektra činností jsou i geodetické práce, zimní a letní údržba komunikací a centrální řízení dopravy ve městě Brně.

Certifikáty

ČSN EN ISO 9001
ČSN EN ISO 14001
ČSN ISO 45001
ČSN ISO/IEC 27001
ČSN 01 0391

Obory vystavovatele