Základní údaje

ECOTEN

Adresa:
Lublaňská 1002/9, Vinohrady (Prague 2)
120 00, Prague
Česká republika
IČO: 29136440
Telefon: +420-736630021
Umístění:PAV E-I / 004

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Startup ECOTEN Urban Comfort byl založen v roce 2017 a je technologickou poradenskou společností v oboru urbánní environmentalistiky. Používáme širokou škálu geografických, environmentálních, technických i sociodemografických dat, abychom s pomocí počítačových technologií identifikovali tepelné ostrovy a jiná z environmentálního úhlu pohledu zranitelná místa ve městech po celém světě. Porovnáváme urbanistické projekty z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a zabýváme se kvalitou života ve městech i tak, že v prostoru analyzujeme, jaká je dostupnost služeb, které město nabízí, pro občany, kteří jich využívají. Naším posláním je provázet naše zákazníky při projektování moderních, udržitelně se rozvíjejících měst, která budou příjemným místem pro život i významnou součástí globálního boje s klimatickou změnou.

Produkty vystavovatele

Detail produktu:

HODNOCENÍ URBÁNNÍ TEPELNÉ ZRANITELNOSTI

HODNOCENÍ URBÁNNÍ TEPELNÉ ZRANITELNOSTI

Na základě prostorových a sociodemografických dat mapujeme tepelné ostrovy ve městech, díky čemuž je následně možné efektivněji zavádět účinná opatření směřující k jejich postupné eliminaci. Naším hlavním posláním je chránit občany a pomáhat odborníkům na městské plánování vytvářet ve městech lepší životní prostředí. Služby, které nabízíme, jsou doporučovány Společným výzkumným střediskem („Joint Research Centre“, interní vědecký útvar Komise Evropské unie) jako účinné řešení, které může městům pomoci v dosažení jejich Cílů udržitelného rozvoje („Sustainable Development Goals” – „SDGs”).

Ostatní produkty vystavovatele:

PLATFORMA PRO KVALITU ŽIVOTA VE MĚSTĚ

PLATFORMA PRO KVALITU ŽIVOTA VE MĚSTĚ

Cílem naší platformy je pomoci občanům ve městech identifikovat místa, která nejlépe odpovídají jejich představám a preferencím ohledně jejich životního stylu. Platforma není určena pouze pro občany, ale také pro odborníky na městské plánování. Ti díky ní mohou lépe pochopit preference a potřeby občanů v různých částech města, což jim umožní efektivnější rozhodování a plánování. Pro každou parcelu počítáme tzn. Livability Index, který vychází z ukazatelů, jako je teplotní komfort, dostupnost čisté vody, množství zeleně, bezpečnost, dostupnost zdravotnických, školských a sportovních zařízení a mnoho dalších!

URBÁNNÍ MIKROKLIMATICKÉ SIMULACE

URBÁNNÍ MIKROKLIMATICKÉ SIMULACE

Vytváříme 3D modely potenciálních urbanistických projektů, abychom porozuměli jejich potenciálnímu vlivu na městské mikroklima a pomohli tak odborníkům na městské plánování vytvořit projekt s nejlepším možným dopadem na městské životní prostředí.