Základní údaje

Smarticity Technologies, s.r.o.

Address:
Kounicova 632/89
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 04816510
Phone:
Location:PAV P / 206

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 21 ICT, OPEN DATA