Základní údaje

PIONS s. r. o.

Address:
Drobného 34
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 29250331
Phone: +420-777133294
Location:PAV G2 / 056

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 25.04 Expert consultancy for government