Základní údaje

Královéhradecký kraj

Adresa:
Pivovarské náměstí 1245
500 03, Hradec Králové
Česká republika
IČO: 70889546
Telefon: +420-495817111
+420-495817243

Centrum investic, rozvoje a inovací

Adresa:
Soukenická 54
500 03, Hradec Králové
Česká republika
Telefon: +420-495817803
Umístění:PAV G1 / 005

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Královéhradecký kraj Chytrý region je společným „projektem“ Královéhradeckého kraje a jeho příspěvkové organizace Centra investic, rozvoje a inovací, které zajišťuje zdárnou realizaci celé koncepce.
Základem společné činnosti je zpracování koncepce Královéhradecký kraj Chytrý region, jejímž cílem je pomáhat vytvářet optimální podmínky pro smysluplné zavádění chytrých technologií a chytrých přístupů v Královéhradeckém kraji. Je pro nás důležité upřesnit si klíčové oblasti pro rozvoj konceptu Smart Region, vytvořit podmínky pro vznik a realizaci chytrých řešení, a to vše na základě společně definované strategie a ve spolupráci se všemi relevantními partnery z veřejného i soukromého sektoru. Dílčích aktivit by se účastnily i samotné obce královéhradeckého regionu, které definují své potřeby, jež mohou být řešeny pomocí chytrých technologií.
Náš ekosystém Chytrého regionu stavíme na 3 prioritách:
- Budování sítě partnerů: Vyhledáváme, propojujeme a iniciujeme klíčové aktéry v regionu a koordinujeme vzájemnou spolupráci. Navázali jsme spolupráci s hlavními aktéry veřejné, státní správy, akademického a podnikatelského sektoru.
- Podpora znalostí: Usilujeme o zvýšení zájmu o SMART řešení, technologie a inovace v našem regionu. Poskytujeme kompletní informační servis v oblasti chytrých řešení. Inspirujeme příklady dobré praxe. Konzultujeme, iniciujeme a napomáháme konceptům chytrých přístupů na svět.
- Podpora SMART řešení: Napomáháme obcím a regionálním partnerům s orientací v chytrých přístupech, pobízíme je k zavádění chytrých řešení a přístupů v regionu. Vyhledáváme chytrá řešení pro potřeby našeho regionu i našich partnerů.