Základní údaje

Husqvarna Česko s.r.o.

Address:
Turkova 2319/5b
149 00, Praha 4
Czech Republic
ID.NO.: 27408264
Phone: +420-274008900
+420-602736511
Location:PAV G1 / 014

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 23 COMMUNAL EQUIPMENT AND TECHNOLOGY