Základní údaje

HopOn

Address:
HaNatsiv 28 st.
Tel Aviv
Israel
ID.NO.:  
Phone: +972-775314838
Location:PAV G2 / 033

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories