Základní údaje

CleverMaps, a.s.

Address:
Vídeňská 101/119
619 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-511188867
Location:PAV G1 / 030

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 21 ICT, OPEN DATA