Základní údaje

Československá obchodní banka, a.s.

Adresse:
Radlická 333/150
150 57, Praha
Tschechische Republik
ID-Nr.: 00001350
Telefon: +420-224111111
Standort:PAV G2 / 033

Die Firma befindet sich am Stand:

Mastercard Europe SA, organizační složka

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers