Základní údaje

Československá obchodní banka, a.s.

Address:
Radlická 333/150
150 57, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 00001350
Phone: +420-224111111
Location:PAV G2 / 033

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories