Základní údaje

Centrum AdMaS, Fakulta stavební VUT v Brně

Address:
Purkyňova 651/139
612 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 00216305
Phone: +420-541148011
Location:PAV G2 / 008

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu