Základní údaje

Teplárny Brno, a.s.

Adresa:
Okružní 25
638 00, Brno
Česká republika
IČO: 46347534
Telefon: +420-545161111
Umístění:PAV G2 / 026

Firma vystavuje na stánku:

Magistrát města Brna

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Městská společnost Teplárny Brno stabilně a spolehlivě zásobuje teplem zhruba 4000 odběrných míst v Brně. Mezi odběrateli jsou nemocnice, školy a univerzity, historické objekty a pivovar, stejně jako desítky významných místních firem a především 99 535 domácností. Více než 85 % produkce tepla dodávaného do soustavy zásobování tepelnou energií je vyrobeno kogeneračním způsobem.
Teplárny Brno jsou se čtyřmi hlavními výrobními zdroji a objemem prodaného tepla ve výši 4 miliony GJ největším tuzemským odběratelem zemního plynu, který je jejich primárním ekologickým palivem. Zkušenosti mají také se spalováním biomasy, vyhřívající lokalitu se zhruba 5 500 bytovými jednotkami.
V uplynulém roce brněnské teplárny investovaly do modernizace provozu Červený mlýn, kde byl rozšířen systém akumulace tepla v horké vodě. Přebudováním původního rezervoáru pro lehké topné oleje na druhý akumulátor tady vznikl největší akumulační systém v ČR o celkovém objemu 9 900 m3, kde lze uložit až 345 MWh tepelné energie. Navazujícím projektem, který bude dokončen letos, je instalace elektrodového kotle, jež umožní rozšíření pásma poskytovaných podpůrných služeb pro ČEPS. Již v roce 2010 byla zahájena postupná výměna parovodů za moderní úsporné horkovody. V roce 2018 bude během letní odstávky v rámci osmé etapy na trase dlouhé 4,2 km přepojeno 50 odběrných míst.
Investice do špičkových technologií zaručují zákazníkům nejen bezpečnou a ekologickou dodávku energií, ale především jejich stabilní cenu. Cena tepla se neměnila od roku 2012, v roce 2017 došlo k jejímu snížení o 5 %.
Společnost je nositelem Národní ceny kvality v programu Start Plus – Úspěšná firma. Kvalitu nastavených procesů a činností dokládá certifikace Systému řízení bezpečnosti informací ČSN EN ISO 27001 a Systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001. V portfoliu mají Teplárny Brno také certifikáty ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 50001 a OHSAS 18001, který stanovuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V roce 2017 společnost získala Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost. Dlouhodobě Teplárny Brno podporují významná zdravotnická zařízení v Brně, činnost místních nadací, neziskových organizací a sportovních klubů, ale také projekty městských částí.

Obory vystavovatele