Základní údaje

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Address:
Přátelství 815
104 00, Praha 10 - Uhříněves
Czech Republic
ID.NO.: 00027014
Phone: +420-267009511
Location:PAV C / 003

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories