Základní údaje

TAURUS, s.r.o., Chrudim

Adresa:
Lány 52
537 01, Chrudim
Česká republika
IČO: 46507949
Telefon: +420-469687230
Umístění:PAV A1 / 017

Spoluvystavovatelé:

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Výrobce krmivářské technologie a posklizňových linek, šrotovníků, míchaček, šnekových dopravníků, redlerů a elevátorů.

Značky vystavovatele

TAURUS

  • Obor: 16.07 Stroje a zařízení pro dávkování, míchání a granulování krmiv

Obory vystavovatele

Obor: 15.05 Dopravníky

Šnekové dopravníky. Míchačky sytných surovin.

Obor: 16 Stroje a zařízení pro posklizňovou úpravu, zpracování, konzervaci a skladování úrody

Šnekové dopravníky. Míchačky sytných surovin.

Obor: 16.08 Zařízení a příslušenství pro přípravu a zpracování siláže

Šnekové dopravníky. Míchačky sytných surovin.

Obor: 20.05 Řídicí systémy