Základní údaje

Státní zkušebna strojů a.s.

Adresa:
Třanovského 622/11
163 04, Praha 6 - Řepy
Česká republika
IČO: 27146235
Telefon: +420-736658332
+420-235018276
Umístění:PAV A2 / 005

Spoluvystavovatelé:

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Státní zkušebna strojů a.s. nabízí služby související se zkoušením, posuzováním shody a certifikací strojů, vozidel a strojních zařízení určených především pro zemědělství, lesnictví, stavebnictví, komunální služby těžební a potravinářský průmysl.

Firmy zastoupené vystavovatelem

COV Certifikační orgán pro certifikaci výrobků / Product certification body

  • Česká republika

Notifikovaná osoba / Oznámený subjekt 1016 / NB 1016

  • Česká republika

Zkušební laboratoř / Testing Laboratory

  • Česká republika