Základní údaje

Státní zkušebna strojů a.s.

Address:
Třanovského 622/11
163 04, Praha 6 - Řepy
Czech Republic
ID.NO.: 27146235
Phone: +420-736658332
+420-235018276
Location:PAV A2 / 005

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Státní zkušebna strojů a.s. (Government Testing Laboratory of Machines) offers services connected with testing, assessment of conformity and certification of machines, vehicles and equipment, specified particularly for agriculture, forestry, building industry, municipal services mining and food industry.

Exhibitor's product categories

Exhibitor's represented companies

COV Certifikační orgán pro certifikaci výrobků / Product certification body

  • Czech Republic

Notifikovaná osoba / Oznámený subjekt 1016 / NB 1016

  • Czech Republic

Zkušební laboratoř / Testing Laboratory

  • Czech Republic