Základní údaje

Schneeberger Generatoren GmbH

Adresa:
Gundertshausen 61
5142, Eggelsberg
Rakousko
IČO:  
Telefon: +43-77482543
Umístění:PAV B / 024

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu