Základní údaje

Schaap Agro Holland s.r.o.

Address:
Skladová 2a
917 01, Trnava
Slovakia
ID.NO.: 34134514
Phone: +421-905613211
Location:PAV G2 / 047

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Exhibitor's represented companies

Albers Alligator

  • Netherlands

JOZ

  • Netherlands

VES

  • USA