Základní údaje

Moltech AH Kft.

Address:
II district 107
6758, Röszke
Hungary
ID.NO.: 0609004297
Phone: +36-62573057
Location:PAV A2 / 018

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 15 Transport and handling machines