Základní údaje

Mendelova univerzita v Brně

Address:
Zemědělská 1
613 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 62156489
Phone: +420-545135010
Location:PAV C / 042

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 23.11 Education in the field of agriculture

Exhibitor's represented companies

Agronomická fakulta MENDELU

  • Czech Republic

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU

  • Czech Republic

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

  • Czech Republic

Provozně ekonomická fakulta MENDELU

  • Czech Republic

Vysokoškolský ústav celoživotního vzdělávání MENDELU

  • Czech Republic

Zahradnická fakulta MENDELU

  • Czech Republic