Základní údaje

IG + JMG Ltd.

Address:
Prtáter u. 59
Budapest
Hungary
ID.NO.:  
Phone: +36-202260546
WWW:  
Location:PAV A2 / 018

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 15 Transport and handling machines