Základní údaje

ICL

Address:
Millennium Tower, 23 Aranha St.
61070, Tel Aviv
Israel
ID.NO.:  
Phone: +972-36844400
+420-602446950
Location:PAV C / 009

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 22.03 Fertilisers