Základní údaje

Hungarian National Trading House

Address:
Ipar u. 5
1095, Budapest
Hungary
ID.NO.:  
Phone: +36-18101600
Location:PAV A2 / 026

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories