Základní údaje

Gama Pardubice s.r.o.

Adresa:
Holandská 528
533 01, Pardubice
Česká republika
IČO: 62026020
Telefon: +420-466670070
+420-602726465

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Vybavení sil, krmiváren a granulačních linek - zařízení TMS Pardubice.

Značky vystavovatele

Gama Pardubice

  • Obor: 16 Stroje a zařízení pro posklizňovou úpravu, zpracování, konzervaci a skladování úrody