Základní údaje

ELITA semenářská, a.s.

Adresa:
Cupákova 4a
621 00, Brno
Česká republika
IČO: 46968521
Telefon: +420-549522641
Umístění:PAV C / 014

Spoluvystavovatelé:

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Velkoobchodní prodej zemědělských komodit. Vyrábíme a prodáváme osiva – obiloviny, luskoviny, kukuřice, olejniny, okopaniny, pícniny. Nabízíme pesticidy, mořidla i průmyslová hnojiva.

Značky vystavovatele

ELITA semenářská

  • Obor: 21 Osivo, sadba, agrochemie

Obory vystavovatele

Obor: 21.01 Osivo

Obor: 21.02 Sadba

Obor: 21.03 Hnojiva