Základní údaje

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Katedra zemědělských strojů

Adresa:
Kamýcká 129
165 21, Praha 6 - Suchdol
Česká republika
IČO: 60460709
Telefon: +420-224383121
Umístění:PAV A1 / 032

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu