Základní údaje

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Katedra zemědělských strojů

Address:
Kamýcká 129
165 21, Praha 6 - Suchdol
Czech Republic
ID.NO.: 60460709
Phone: +420-224383121
Location:PAV A1 / 032

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 23.11 Education in the field of agriculture