Základní údaje

Česká technologická platforma pro zemědělství

Adresa:
Hybernská 1613/38
110 00, Praha 1
Česká republika
IČO: 26550521
Telefon: +420-602790274
Umístění:PAV C / 003

Profil

Nezávislá, nepolitická, stavovská organizace zemědělských prvovýrobců.