Základní údaje

CERMAC - Italian Producers of technologies for Agriculture, Agro-Industry and Zootechnics

Adresa:
Via Piero Jahier 2
40132, Bologna
Itálie
IČO:  
Telefon: +39-051299500
Umístění:PAV A2 / 006

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Cermac je skupina italských výrobců strojů, příslušenství a nástrojů pro zemědělství, zootechniku a agro průmysl. Stávající výrobní sortiment skupiny Cermac je poměrně široký a zahrnuje stroje, zařízení a nástroje pro zemědělství (od setí po sklizeň ovoce), příslušenství a náhradní díly pro zemědělské stroje, zavlažovací systémy (pro zahrady, skleníky a velké plochy), měřicí přístroje, kontrolní a ochranné nástroje, zařízení pro zootechniku a v neposlední řadě technologie pro posklizňovou manipulaci (stroje na třídění ovoce, chladicí a balicí stroje).

Obory vystavovatele