Základní údaje

Brucha GmbH

Address:
Rusterstraße 33
3451, Michelhausen
Austria
ID.NO.: 14254108
Phone: +43-22755875
Location:PAV B / 024

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories