Základní údaje

Beuker, s.r.o. - odštěpný závod Hodonín

Address:
Masarykovo nám. 18
695 01, Hodonín
Czech Republic
ID.NO.: 27745511
Phone: +421-315504833
Location:PAV G2 / 008

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories